Centraal in dit astrologische betoog staat de eclips van de Maan die op 8 november plaats vindt. Bij een maaneclips is de Maan altijd vol en daarmee is de maancyclus op het hoogtepunt. Dit betekent overigens niet dat het daarmee gedaan is! De werking van een eclips strekt zich uit over de maanden daarna en de Volle Maan is slechts een symbolische voorstelling van het verdere verloop.
Op 8 november staat de Maan in het sterrenbeeld Stier, vlakbij Uranus. Uranus ontregelt de boel en zet zekerheden op standje onzeker. Aangezien Stier onder andere het klimaat en de natuur symboliseert kan een natuurramp van aanzienlijke omvang een uitwerking zijn van deze planeetstand.
Recht tegenover deze Maan staat de Zon in Schorpioen. Deze Zon wordt vergezeld van Mercurius en Venus. Dit drietal heeft hier de energie van de Schorpioen als middel om uitdrukking te geven aan hun afzonderlijke aard.

afbeelding: Elodie Hunting

Venus in Schorpioen is me d’r eentje. De meestal zo lieflijke Venus laat zich hier van een andere kant zien. In het oude Sumerië was Inanna de ‘Queen of the heavens’ gesymboliseerd door de planeet die wij nu Venus noemen. Venus is nu de avondster en heeft daarmee een beladen betekenis die we terugvinden in de Sumerische mythe van Inanna. Na de afdaling in de onderwereld, haar schaduwkant, alwaar ze vermoord wordt door haar tweelingzus Ereshgikal, wordt ze herboren als avondster. Maar niet zonder meer!
Zij moet een deel van haarzelf achterlaten in die onderwereld alvorens ze haar troon in de hemel kan bestijgen. Dit is een metafoor voor het erkennen van je schaduwkant en deze niet vergeten en wegstoppen in een donker en onvindbare onderwereld. Feitelijk is dit het proces van individuatie zoals beschreven door Jung. Het is de eenwording die ook in de alchemie wordt beschreven.

Afijn, Venus als avondster in het sterrenbeeld Schorpioen. Dit betekent dat we liefde en dus onvoorwaardelijke acceptatie ontwikkelen voor ons hele Zijn. Niet alleen de leuke, lichte en vrolijke kant van de liefde, maar ook de achterkant ervan. Pijn, jaloezie, bezitsdrang, controledrift tot een beëindiging van een relatie die toch al op de eliminatielijst stond. Something’s gotta give! Blijft er dan niets meer over? Zeker wel. De aloude zelfliefde en een rotsvast geloof in onze kern. Nadat Inanna volledig gestript werd tijdens haar afdaling – lees; alle aardse en uiterlijke zaken deden uiteindelijk niet ter zake, was zij niets meer of minder dan haar kern. Haar wezenlijke Zijn waarbij alle aardse identificaties wegvallen.

Een citaat van Freezing van Philip Glass vat het beeldend samen:

If you had no name
If you had no history
If you had no books
If you had no family
If it were only you
Naked on the grass
Would you be then?
This is what he asked

And I said I wasn’t really sure
But I would probably be … cold
And now I’m freezing
Freezing

Hierna volgt dan de opbouw van de persoonlijkheid maar nu met verdiepte en meer volledige zelfkennis. Dat is wat deze maaneclips symboliseert aan de hemel. Een afbraak, neergang en een opbouw, gelijk aan de jaarcyclus van de seizoenen en de levenscyclus. Niks nieuws onder de Zon dus.
De prachtige mythen die aan deze cyclus verbonden zijn, ooit in een ver verleden op allemaal verschillende plekken in ruimte en tijd, zijn zo universeel dat ze daarmee kunnen ontaarden in het cliché ‘na regen komt zonneschijn’.

Tegelijkertijd laten deze mythen zien in welke fase van het proces we ons bevinden, wat we nog voor de boeg hebben en wat we al onder de knie hebben. Het biedt hoop met Venus als avondster die ons de weg wijst. De Zon in Schorpioen zet ons aan om tot een definitieve schifting te komen en deuren voorgoed te sluiten. Ook Mercurius in Schorpioen doet een duit in dit zakje. Ons denken kan nu behoorlijk zwart/wit zijn en kent weinig nuances. Niet omdat we barbaarse trekken hebben maar omdat dit soms moet. Er moet duidelijkheid komen en er moeten dingen worden afgesloten. Omdat er ruimte moet komen voor het nieuwe dat op de deur bonst. Het is tijd.

Mars staat lange tijd in Tweelingen – vanaf 21 augustus 2022 tot en met 25 maart 2023. Dat is een zeer lang verblijf voor Mars in een sterrenbeeld!
Zaken die met Tweelingen te maken hebben worden onder het vuur van Mars genomen. Korte metten, scherpe discussies en debatten, scheldwoorden, journalistiek, pootje haken, onenigheden maar ook problemen met transporten. Tekorten aan brandstof, het opblazen van bruggen en wegen zodat de toevoer stagneert. Maar ook de kracht van taal en het woord, de impact van de media op een Mars-manier. Gecombineerd met de eclips is die impact onvermijdelijk en behoorlijk groot.

Al met al is dit een maand waarin de goden aan de hemel een spectaculair en pittig schouwspel opvoeren. Hoe ons daartoe te verhouden? Het antwoord ligt in de avondster Venus. Weten we onze waardigheid te behouden en trouw te blijven aan onze medemenselijkheid? Jupiter, de grote geluksbrenger, treedt even terug van Ram naar Vissen en laat daar nog een keer het altruïsme zien. Zorg voor elkaar. Niet voor-wat-hoort-wat, maar geven zonder terug te verlangen. Zien dat het lelijke in de ander niet meer is dan een masker waarachter dezelfde kwetsbaarheid en pijn schuilt als die van onszelf.

Een gewond dier kan alleen nog maar grommen en bijten.