De Zon loopt in Maagd en dus is de periode van het oogsten begonnen. Oogsten wat je gezaaid, opgekweekt, bewaterd en verzorgd hebt. Zijn je vruchten zoet en sappig of hangen ze er als verschrompelde kneusjes bij?
Als de Zon op 23 september naar Weegschaal gaat, zijn dag en nacht, licht en donker, in perfect evenwicht. Dit is de periode waarin het onderscheid gemaakt wordt tussen behouden en laten gaan. Dit gaat over reflecteren en erkennen. Over meebewegen naar de volgende fase van de jaarlijkse cyclus waarin transformeren centraal staat. Dit is een zwaar woord met veel associaties. Transformeren zoals hier bedoelt gaat om meebewegen met verandering.

Mercurius is aan het vertragen en op 10 september gaat hij retrograde ( achteruit) lopen in Weegschaal. Geen bijzonder fenomeen want het gebeurt elk jaar 2 á 3 keer. In Weegschaal is dit een besluiteloze Mercurius. Onze communicatie gaat van links naar rechts en van boven naar beneden. Vluchtig, luchtig en ongrijpbaar. Het zorgt voor veel onduidelijkheid. Weegschaal wil verbinden en in relatie zijn, maar deze Mercurius is te volatiel om zich te committeren. Lastig als je zekerheid wilt. Mooi als je beseft dat je volop in verandering bent mbt je relaties. Vasthouden en behouden is als een grote steen in een rivier leggen en zo de natuurlijke stroming blokkeren.

Venus staat in Maagd en analyseert relaties. Als een psycho-detective worden alle uitspraken, acties, stiltes, gedragingen, appjes etc etc geanalyseerd in een poging te begrijpen wat er aan de hand is. Venus in Maagd heeft graag controle uit pure onzekerheid. Venus in Maagd heeft net zoals alle andere planeten en dierenriemtekens een hogere octaaf. Dit is de Schoone Dienstmaagd die elke dag de tempel reinigt, de bloemen ververst en alles opruimt aan het einde van de dag en klaarzet voor de volgende dag. Venus in Maagd optimaliseert aardse voorwaarden zodat het hogere kan zijn. Venus in Maagd is Maria, Isis,  en alle andere vrouwelijke godinnen met hun vruchten Jezus en Horus. Zij symboliseren het zonder enige verwachting en met een groot verlangen Zijn – nooit zeker wetend of Zijne Majesteit zoals Theresa van Avila zegt, zich zal laten zien.
Venus in Maagd is een proces van serene stilte.

Op 23 en 24 september staat deze Venus in Maagd recht tegenover Neptunus in Vissen en wordt de as Maagd/Vissen benadrukt. Dit zijn bijzondere dagen want ook de Zon gaat dan naar Weegschaal. De perfecte balans wordt bereikt door niets actiefs te doen. Door af te stemmen en alle wereldse ruis naar de achtergrond te dirigeren. Dit is een weekend van stilte waarin de beweging bijna stilligt om daarna de andere kant op te gaan.

In de week daarna maakt Venus een mooie verbinding met Pluto. Dit is de integratie. Het is een mooie kans om iets te aanvaarden wat daarvoor onmogelijk leek. Omdat je het vanuit een nieuw, spiritueel perspectief hebt kunnen zien. Verandering is onvermijdelijk en helemaal niet erg als je je er niet tegen verzet. Nederigheid is een groot goed.
Er is op de 26e een Donkere Maan in Weegschaal die nog eens extra benadrukt dat de nieuwe fase is ingeluid. Deze maanfase is de meest mystieke en speelt zich af op de meest subtiele niveaus. Ontastbaar en diep verborgen worden nieuwe draden geweven voor de komende maand.

Ondertussen staat Mars nog altijd in Tweelingen en blijft daar lange tijd ( tot 26 maart 2023). We krijgen de kans om deze energie diep te doorgronden. Mars in Tweelingen zoekt de discussie, is het nergens mee eens en gebruikt zijn woorden als wapens.
Maar het is ook de strijdbaarheid om de dualiteit van Tweelingen te zien. Niet om op te heffen! Want het ligt in de essentie van Tweelingen om zowel licht als donker te zijn, zowel hemel als aarde. Mars is sterk en moedig en gebruikt de logica van het denken om tot inzicht te komen.

Gecombineerd met de andere planeetstanden gaan we een periode in waarin we enerzijds verstild en vol verlangen zijn gedreven door de brandstof die Mars levert om onverschrokken en vol vertrouwen in mogelijkheden door te dringen tot de kern van leven en dood. Is er wel leven en dood? Hoe kijken we naar tegenstellingen die elkaar in stand houden? Licht en donker, dag en nacht.
Dit is een periode van contrasten die zich wisselend laten zien tot we bij het besef komen hoezeer ze met elkaar verbonden zijn.