Privacyreglement
Geplaatst op mei 25, 2018

Beleid verwerking persoonsgegevens door Horoscoopboek

Algemeen
Om relaties van dienst te kunnen zijn en relaties te kunnen benaderen, legt Horoscoopboek van haar relaties de volgende persoonsgegevens vast:

  1. Aanhef (De heer of mevrouw)
  2. Voornaam, voorletters en achternaam
  3. Adres, Postcode en woonplaats
  4. Telefoonnummer(s)
  5. E-mail adres(sen)

Horoscoopboek gebruikt deze gegevens om per e-mail, telefoon of post contact op te kunnen nemen met haar relaties.

Duiding horoscoop
Voor het maken van een geboortehoroscoop of daarvan afgeleide horoscopen legt Horoscoopboek de volgende persoonsgegevens van haar relaties vast:

  1. Geboortedatum
  2. Geboorteplaats
  3. Geboortetijd

Horoscoopboek legt deze gegevens vast en verwerkt deze gegevens omdat deze gegevens bij het maken van een geboortehoroscoop of daarvan afgeleide horoscopen noodzakelijk zijn. Horoscoopboek verstrekt geen persoonsgegevens van relaties aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de relatie, tenzij Horoscoopboek wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en andere autoriteiten.
Horoscoopboek verwerkt geen persoonsgegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Ook verwerkt Horoscoopboek geen genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens waaruit de gezondheid of seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon blijken.
De persoonsgegevens worden door Horoscoopboek bewaard zo lang deze gegevens nodig of van belang kunnen zijn voor de belastingdienst of voor advisering van de relatie.  Indien een relatie om vernietiging van de gegevens verzoekt, zal Horoscoopboek de persoonsgegevens direct wissen.

Verantwoordelijkheid
Verwerkingsverantwoordelijke bij Horoscoopboek is Elodie Hunting.
Horoscoopboek slaat persoonsgegevens in een beveiligde omgeving op die alleen toegankelijk is voor bevoegden.
Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bij de hosting van de website en de provider die onze mailings verstuurt, hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor optimaal niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Horoscoopboek.
Een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt volgens de geldende regels zo mogelijk binnen 72 uur aan de toezichthoudende autoriteit gemeld. Houdt de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico in voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan wordt de inbreuk – voor zover de geldende regels dit vereisen – onverwijld aan betrokkene(n) gemeld.
Klachten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij de verwerkingsverantwoordelijke van Horoscoopboek. Bent u niet tevreden over de behandeling van een klacht dan kunt u zich tot de rechter wenden.