Het pentagram van Venus

De planeet Venus symboliseert de verbindingen die je aangaat met mensen en met dingen waar je van houdt. Het is de liefde die je tot een totaal mens maakt.
Maar Venus is zoveel meer dan dat. Er is een prachtige mythe verbonden aan deze planeetkracht die een indrukwekkende transformatie laat zien. De mythe is niet alleen prachtig als verhaal maar ook zichtbaar aan de nachtelijke hemel. Sterren zijn de vaste lichten en de planeten zijn de bewegende lichten. Elke avond schuiven ze een klein stukje op ten opzichte van de aarde. Soms verdwijnen planeten helemaal zoals bijvoorbeeld de Maan en Mercurius.
Venus doet dat ook en volgens een vast patroon. Het patroon dat Venus in een cyclus van acht jaar maakt is een pentagram. In de afbeelding is deze beweging van Venus getekend. Elke acht jaar trekt Venus een pentagram bestaande uit de vijf punten. Over een punt doet ze 18 maanden en daar is een retrogradegang bij betrokken.
Ze mindert vaart en komt in de zogenaamde schaduwzone te staan. Die schaduwzone begint op de graad waar Venus retrograde naar zal terugkeren en van waaruit ze weer direct gaat lopen. In dit geval gebeurt dat op 5 graden Tweelingen.
We zijn de schaduwperiode al voorbij gegaan op 10 april en ook het moment waarop ze van richting verandert en retrograde gaat hebben we al gehad op 13 mei.

Inanna’s afdaling

De mythe waarlangs we dit proces verbeelden is die van Inanna’s afdaling in de onderwereld. Inanna is een Babylonische godin die een tweelingzus in de onderwereld heeft. Inanna leeft als een koningin boven de aarde. Ze is rijk, ze is wellustig, gevreesd en geliefd. Tegenwoordig zouden we haar een sterke vrouw noemen die haar vrouw-zijn neerzet als kracht. Ze heeft een geliefde, Dumuzzi, die haar aanbidt en waar ze veel van houdt. Inanna is Venus, Venus is Inanna.
Zij zal de afdaling gaan maken in de onderwereld om daar haar tweelingzus en wederhelft Ereshgikal te ontmoeten.
Maar daar gaat iets aan vooraf.

Als Inanna van de goden naar de aarde en de tijd komt heeft zij geen lichaam en is onzichtbaar. Bij elke stap die ze dichter bij haar nieuwe leven op aarde komt krijgt ze een geschenk. In totaal krijgt ze 7 geschenken en wordt daarmee van vlees en bloed, gekleed in een prachtige jurk en mooie sieraden. Ze komt tevoorschijn als een ware koningin, klaar om haar land ( haar leven) te besturen. Zij weet dat ze een tweelingzus heeft die onder de grond een heel ander leven leidt dan zij zelf. Zij weet ook dat deze zus, haar andere helft, gekend wil worden. Pas dan zal Inanna een geheel zijn. Zij weet dat ze de afdaling in de gevreesde onderwereld moet maken.

Als Venus aan de hemel in de schaduwzone komt op 10 april, hoort zij de roep om te gaan. Als Venus retrograde gaat op 13 mei maakt zij zich op. Zij waarschuwt haar grootvader Enki, de oppergod, dat als zij binnen 3 dagen en nachten niet terug is gekeerd, hij helpers moet sturen om haar te redden. Ondertussen zakt de planeet Venus aan de hemel steeds verder naar de horizon en op 28 mei is Venus niet meer te zien aan de hemel. Inanna staat op dat moment aan de eerste van zeven poorten van de onderwereld. Bij elke poort ontmoet ze een wachter op de drempel die iets van haar wil. Ze staat haar mooie jurk en haar mooie sieraden af tot ze naakt de ruimte binnenkomt waar Ereshgikal is. De ruimte is laag, donker en benauwd.
Haar tweelingzus is jaloers, woest en doodt Inanna. Het laatste wat nog van haar over is, haar karkas, hangt ze aan een grote vleeshaak aan de muur. Het is dan 7 dagen later en 3 juni, de dag waarop de astronomische Venus het dichtst bij de Zon staat. Inanna sterft en dat is haar grootste transformatie. De avondster verandert in een ochtendster.
Ondertussen is Venus nog altijd niet te zien aan de hemel en Enki maakt zich zorgen. Hij stuurt helpers naar de onderwereld om Inanna te redden. De helpers zien het tafereel en beginnen te wenen. Zij wenen om de onmacht en het verdriet van de jaloerse Ereshgikal, boos als ze is dat ze niet boven de aarde mag leven. Ereshgikal raakt ontroerd door de compassie en het medeleven van de helpers. Nooit eerder heeft er iemand om en voor haar geweend. Ze wekt Inanna tot leven.
De twee zussen spreken af dat de ene zus een half jaar boven de grond mag leven met Dumuzzi en de andere zus leeft dan ondergronds. Na een half jaar wisselen zij van positie en zo komt er evenwicht in hen beiden waarmee ze verenigd zijn.
Op 10 juni wordt Venus zichtbaar als ochtendster en is Inanna of Ereshgikal weer bovengronds. Een cyclus is volbracht, een proces voltooid.

Tweelingen
Het sterrenbeeld waarin deze poot van het hemelse pentagram wordt geschreven is in Tweelingen. Dit teken gaat over dualiteit en over onbevangen zijn als een kind. Leren, nieuwsgierig zijn, alles is nieuw, over humor en relativeringsvermogen. Tweelingen bestaat uit de Griekse tweelingbroers Castor en Pollux; een broer in de hemel en de ander op aarde. Samen vormen zij de verbinding tussen de goden en de mensen en brengen zij hogere kennis naar de aarde op een toegankelijke manier. In Jip en Janneke taal, die ook een beetje op een tweeling lijken.
Deze poot van het pentagram wordt geschreven in het element lucht. Een pentagram kent 5 elementen; aarde, lucht, water, vuur en de geest en samen vormen zij een magische eenheid.
Op 25 juni gaat Venus aan de hemel weer direct lopen en gaat het proces naar de laatste fase; de synthese. Deze vindt plaats op en na 28 juli als Venus de schaduwzone van 5 graden Tweelingen is gepasseerd.

  • 10 april         Venus treedt de schaduwzone binnen op 5 graden Tweelingen
  • 13 mei          Venus gaat retrograde op 21 graden Tweelingen
  • 28 mei          Venus wordt onzichtbaar aan de hemel
  • 3 juni            Venus staat bij de Zon en maakt daar de transformatie van avond- naar ochtendster
  • 10 juni          Rond deze datum verschijnt Venus herboren als ochtendster
  • 25 juni          Venus gaat direct
  • 28 juli           Venus komt uit de schaduwzone
Afbeelding met zitten, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

In deze afbeelding staat de poot die in mei en juni 2020 wordt gevormd nét voor Kreeft en dus in Tweelingen.